Pályázatok

Temető parkoló kialakítása

  EFOP-1.5.3-16-2017-00082

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk”

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Jánoshalma Városi Önkormányzat Konzorcium támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett, EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek” tárgyú felhívásra, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága 2017.12.04. napján 470,09 millió Ft összegű, 100%-os mértékű, vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A Konzorcium tagjai: Jánoshalma Városi Önkormányzat, Mélykút Város Önkormányzat,Hajós Város Önkormányzata, Borota Községi Önkormányzat, Kéleshalom Községi Önkormányzat, Kunfehértó Község Önkormányzata, Rém Község Önkormányzata.

A konzorciumvezető: Jánoshalma Városi Önkormányzat.

A projekt időtartama: 24 hónap, 2018. 07. 16 – 2020. 07. 15.

A projekt komplex módon nyújt lehetőséget, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgálószolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.

A megvalósítandó program alapvető céljai:

I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgálóösztönző programok megvalósítása

II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének,munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon valómegjelenésének elősegítése

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése

IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Jánoshalma Városi Önkormányzat

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

telefon: +36 77 501 001

e-mail: titkarsag@janoshalma.hu

web: janoshalma.hu

A pályázat elemei Hajóson

Projekt azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00319

A támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítás vége: 2018.08.29.

Hajós Város Önkormányzata a „Hajós Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00319 azonosító számú pályázatában 6.987.821,-Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert.
A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése.
Hajós Város Önkormányzata a pályázat keretén belül beszerzésre kerülő eszközökkel, és megvalósított szolgáltatásokkal a zökkenőmentesen ASP rendszerhez való csatlakozásával járult hozzá a cél eléréséhez.

Beszerzésre került eszközök a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatal részére (Hajós és Homokmégy)

 • 13 db kártyaolvasó
 • 2 darab A3-as multifunkciós eszköz a Hivatal egy-egy telephelyére.
 • 1 db A4-es multifunkciós eszköz
 • 2 db munkaállomás
 • 1 db 12U-s fali rack szekrényt.
 • 8 db 22 collos, monitor
 • 6 db szünetmentes tápegység (UPS)

Igénybe vett szolgáltatások:

 • A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
 • Tesztelés és élesítés
 • Adatminőség javítása, migráció:
 • Elektronikus ügyintézés
 • IT biztonsági és iratkezelési szabályzat készítése
 • Projektmenedzsment
 • Utazási költségek

További információ: www.bacs-kiskun.hu

További információ: www.bacs-kiskun.hu

Hajós Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2.000.000,-Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert a Kubinyi Ágoston Program: Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt felhívás keretében Német Nemzetiségi Tájház – Heimatmuseum infrastrukturális fejlesztéséreA BELÜGYMINISZTÉRIUM HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA ÉRDEKÉBEN „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!” PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL EBR AZONOSÍTÓ: 507223 BMÖGF/885-30/2020 IKTATÓ SZÁMÚ MINISZTERI DÖNTÉS 3.000.000,-Ft. VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETTE A RÓZSA U. 78 ÉS RÓZSA U. 80. SZÁM ALATTI ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA


A Hajóson Élő Német Nemzeti< Kisebbségért és Hajós Városért Alapítvány a NEMZ-N-19-0101 azonosító számú pályázaton a Miniszterelnökségtől és a kezelő szervként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 300.000,-Ft. támogatást nyert a 2019. évi Hajósi Képzőművészeti Alkotótábor kiadásainak támogatására.


Alkotótábor 2020

ASP Központ

Hangszercsere Program 2019

I. Hajoscher Sommercamp

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése

Együtt a közösségeinkért

Hajósi sváb-magyar szótár

Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület

 Hajósi Polgárőr Egyesület

Együtt a közösségeinkért - Közösségfejlesztés erősítése Hajós-Jánoshalma-Borota-Kéleshalom konzorciumban
Megszakítás