Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

HAJÓS KÖRNYÉKI

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Intézményvezető: Vén Hajnalka

Az intézmény működési területe:

Hajós város közigazgatási területe

Hajós város nyitva álló helyiségének címe:

6344 Hajós, Rákóczi u. 12.

Családsegítő:

Vén Hajnalka

Fogadóórái:

Hétfő: 8.00 – 12.00

Kedd: 13.00 – 16.30

Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 13.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 12.00

 

Családsegítő:

Majer Erzsébet

Fogadóórái:

Hétfő: 13.00 – 16.30

Kedd: 8.00 – 10.00

Szerda: 8.00 – 10.00

Csütörtök: 10.00 – 11.30

Péntek: nincs ügyfélfogadás

A Szolgálat elérhetőségei:
telefon:
+36 78 405 077
+36 70 144 2450
(A telefonszámok munkanapokon, munkaidőben hívhatók.)
e-mail: gyjszhajos@gmail.com
hivatali kapu azonosító: GYJSZHAJOS; KRID: 768575996

Szolgáltatásaink:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 39. § 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 64. §)

Tevékenységeink: információnyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásba, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása, családlátogatás.

A szolgáltatások igénybevétele minden esetben térítésmentes.

Területileg illetékes gyámhatóság:

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Kalocsai Járási Hivatala
Hatósági és Gyámügyi Osztály – Gyámügyi ügyintézés
6300 Kalocsa, Városház u. 1.
telefon: +36 78 795 237

A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl.
védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint intézkedik
a kiskorú nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok
kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről,
a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi jogállás rendezésével,
gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggő ügyekben.

Területileg illetékes gyermekjóléti központ (2016. 01. 01.-től):

Origó Család és Gyermekjóléti Központ
6300 Kalocsa, Malom u. 3.
telefon: +36 78 461 753
e-mail: origogyjsz@gmail.com

A család- és gyermekjóléti központ a Gyermekjóléti Szolgálat fenti feladatain túl az egész
járásra kiterjedően ellátja a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek
megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére
irányuló tevékenységet.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 40/A.
§)

A Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl, a felmerülő krízishelyzetekben történő
azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása érdekében, a Központ készenléti
telefont működtet. Segélyhívásra a telefonos készenléti ügyelet munkatársa jelentkezik.

A készenléti ügyelet telefonszáma: 06 30 791 08 73

(mely a hét minden napján, 0-24-ig hívható)

Megszakítás