Külterületi utak

Külterületi utak

Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók!

A külterületi utak jelentős része az önkormányzat tulajdonában van, karbantartásuk, javításuk folyamatos munkát igényel.

Mint a jelentősebb mezőgazdasági vállalkozókkal ez év január 16-án tartott fórumon is elhangzott, ez anyagi áldozatvállalás nélkül nem valósítható meg.

Javaslat volt, hogy elkülönített számlára 1.000.- Ft/ha mértékű önkéntes hozzájárulás befizetésére legyen lehetőség, melyet a helyi önkormányzat ugyanilyen mértékű összeggel kiegészít.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Takarékbanknál vezetett

51400013-10008762

számlára teljesíthetik befizetéseiket „földút” megjegyzéssel.

Hajós, 2020, február 25.

                                                          Köszönettel: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

                                                                        Hajós Város polgármestere

Megszakítás