Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

HAJÓS KÖRNYÉKI TÁRSULT

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

 

Intézményvezetõ: Vén Hajnalka

 

Az intézmény mûködési területe:

Hajós város közigazgatási területe (székhely település)

Császártöltés község közigazgatási területe

Homokmégy község közigazgatási területe

 

Hajós város nyitva álló helyiségének címe:

6344 Hajós, Rákóczi u. 12.

 

Családgondozó: Vén Hajnalka

 

Elérhetõsége:

telefon: 78/405-077

fax: 78/404-100

e-mail: gyjszhajos@gmail.com

Fogadóórái:

Hétfõ: 8.00 - 12.00

Kedd: 13.00 - 16.30

Szerda: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás


Családgondozó: Majer Erzsébet

Elérhetõsége:

Telefon: 06-30 566-3849

Fogadóórái:

Hétfõ: 13.00 – 16.30

Kedd: 8.00 – 10.00

Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 10.00 – 11.30

Péntek: 8.00 – 10.00

 

Szolgáltatásaink:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védõ speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 39. §)

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megõrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 64. §)

Tevékenységeink: információnyújtás, ügyintézés, segítõ beszélgetés, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásba, szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya gondozása, családlátogatás.

A szolgáltatások igénybevétele minden esetben térítésmentes.

 

Területileg illetékes gyámhatóság:

Kalocsai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

telefon: 78/795-237

A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint intézkedik a kiskorú nevelésbe vételérõl, a szülõi felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelõlegezésérõl, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésérõl. Eljár a családi jogállás rendezésével, gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggõ ügyekben.

 

Területileg illetékes gyermekjóléti központ (2016. 01. 01.-tõl):

Origo Család és Gyermekjóléti Központ

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

telefon: 78/461-753 vagy 06-30 789-1075

e-mail: origokozpont@kalocsa.hu vagy origogyjsz@gmail.com

A család- és gyermekjóléti központ a Gyermekjóléti Szolgálat fenti feladatain túl az egész járásra kiterjedõen ellátja a gyermek családban nevelkedésének elõsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelõ önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet.

(A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 40/A. §)

 

A Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl, a felmerülõ krízishelyzetekben történõ azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása érdekében, a Központ készenléti telefont mûködtet. Segélyhívásra a telefonos készenléti ügyelet munkatársa jelentkezik.

 

A készenléti ügyelet telefonszáma:

(mely a hét minden napján, 0-24-ig hívható)

06-30 791-0873

 

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Akadálymentes oldalak


blank.gif blank.gif
Képviselõ-testületi ülésMEGHÍVÓ
Képviselõ-testületi ülés
2019. november 26.

blank.gif blank.gif
Cabernet Projekt


Cabernet
Borturisztikai
Látogatóközpont
kialakítása
a Hajósi Pincefaluban

blank.gif blank.gif
Városi Könyvtár

blank.gif blank.gif
Gazdasági program

Hajós város
GAZDASÁGI PROGRAMJA
a 2019-ig tartó
önkormányzati ciklusra

blank.gif blank.gif
Hajósi Óvoda és Bölcsőde„AUSSTATTUNG VON
UNGARNDEUTSCHEN
KINDERGÄRTEN”

PROJEKTBölcsődei fejlesztések
Bács-Kiskun megyében


Sajtóközlemény

Projektösszefoglaló

blank.gif blank.gif
Hajós - Érsekhalma Kerékpárút


Kerékpárút
Hajós és Érsekhalma között


blank.gif blank.gif
TOP projektek

Hajós-Dusnok belterületi
csapadékvíz elvezetõ
rendszerének korszerûsítése


blank.gif blank.gif
Hajós FC

LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLY


Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2019

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

KérelemKÉZILABDA
SZAKOSZTÁLY


Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2019

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

Kérelem
Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása

SFPHP kérelem

blank.gif blank.gif
Alapítványi beszámoló

A Hajóson Élő Német Nemzeti
Kisebbségért és Hajós Városért
Alapítvány a NEMZ-N-19-0101
azonosító számú pályázaton
a Miniszterelnökségtől és a
kezelő szervként eljáró
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től
300.000,-Ft. támogatást nyert a
2019. évi Hajósi Képzőművészeti
Alkotótábor kiadásainak
támogatására.blank.gif blank.gif
Önkormányzati választás 2019

EREDMÉNYEK
valasztas.hu

Települési arculati kézikönyv


Települési arculati
kézikönyvNyilvános értékelő felület


Hajósi Barokk KastélyProgramok, rendezvények,
információk

Hasznos linkek
Orbán-nap Hajós 2011
Hajósi Barokk Kastély
Hajósszolg Kft.
Hajósi templom és plébánia
magyarorszag.hu
Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun megye
Kalocsa Város honlapja
Baja Város honlapja
Az Európai Únió portálja
EDF Démász
Égáz - Dégáz
Ügyfélkapu
Fels?-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
Közadattár
Új Széchenyi Terv
hajosvaros.hu a Facebookon
Pályázatok

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése
Együtt a közösségeinkért
Hajósi sváb-magyar szótár
Hajósi Hagyományõrzõ Sváb Néptánc Egyesület

 Hajósi Polgárõr Egyesület

Szent Imre Napok 2015

A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése

Kerékpárút-hálózat fejlesztése az 54. számú fõúton

Orbán-napi Borünnep 2012

Hajós Város közösségi intézményeinek korszerûsítése

Tájház felújítás

Környezettudatos magatartás kialakítása Hajóson

NFA pályázat

Öreg iskola felújítása

Interaktív táblák az iskolában

Játszótér

Német Nemzetiségi Tájház

Iskolai kerékpártároló

Óvoda akadálymentesítése
Költségvetés

RENDELET
Az önkormányzat
2016. évi költségvetéseRENDELET
2015. évi költségvetés
végrehajtásáról

blank.gif blank.gif
center.png