Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

HAJÓS KÖRNYÉKI

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

 

Intézményvezető: Vén Hajnalka 

Az intézmény működési területe:

Hajós város közigazgatási területe

Homokmégy község közigazgatási területe

 

Hajós város nyitva álló helyiségének címe:

6344 Hajós, Rákóczi u. 12. 


Családgondozó: Vén Hajnalka

Elérhetősége:

telefon: 78/405-077

fax: 78/404-100

e-mail: gyjszhajos@gmail.com

Fogadóórái:

Hétfő: 8.00 - 12.00

Kedd: 13.00 - 16.30

Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00 


 Családgondozó: Majer Erzsébet

Elérhetősége:

telefon: 06-30 566-3849

Fogadóórái:

Hétfő: 13.00 – 16.30

Kedd: 8.00 – 10.00

Szerda: 8.00 – 10.00

Csütörtök: 10.00 – 11.30

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 


 

Szolgáltatásaink:

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető.

A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. §-a szerinti feladatait.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 39. §)

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 64. §)

Tevékenységeink: információnyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásba, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása, családlátogatás.

A szolgáltatások igénybevétele minden esetben térítésmentes. 


Területileg illetékes gyámhatóság:

Kalocsai Járási Hivatal

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (Gyámügyi ügyintézés)

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

telefon: 78/795-237

A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint intézkedik a kiskorú nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről, a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi jogállás rendezésével, gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggő ügyekben.


Területileg illetékes gyermekjóléti központ (2016. 01. 01.-től):

Origo Család és Gyermekjóléti Központ

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

telefon: 78/461-753 vagy 06-30 789-1075

e-mail: origokozpont@kalocsa.hu vagy origogyjsz@gmail.com

A család- és gyermekjóléti központ a Gyermekjóléti Szolgálat fenti feladatain túl az egész járásra kiterjedően ellátja a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 40/A. §) 


 A Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl, a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása érdekében, a Központ készenléti telefont működtet. Segélyhívásra a telefonos készenléti ügyelet munkatársa jelentkezik.

 

A készenléti ügyelet telefonszáma:

(mely a hét minden napján, 0-24-ig hívható)

06-30 791-0873

 

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Cabernet Projekt


CABERNET
BORTURISZTIKAI
LÁTOGATÓKÖZPONT
KIALAKÍTÁSA
A HAJÓSI PINCEFALUBAN

Bővebb információ

blank.gif blank.gif
Képviselõ-testületi ülésKépviselõ-testületi ülés
2019. 08.27. 16.00 óra

Az ülés helye:
Hajósi Közös Önkormányzati
Hivatal tanácsterme
Hajós, Rákóczi u. 12.

I. napirendi pont:
Helyi Választási
Bizottság tagjainak
megválasztása
II. napirendi pont:
Egyebekblank.gif blank.gif
Akadálymentes oldalak


blank.gif blank.gif
Aktuális
Városi Könyvtár

blank.gif blank.gif
Gazdasági program

Hajós város
GAZDASÁGI PROGRAMJA
a 2019-ig tartó
önkormányzati ciklusra

blank.gif blank.gif
Hajósi Óvoda és Bölcsőde„AUSSTATTUNG VON
UNGARNDEUTSCHEN
KINDERGÄRTEN”

PROJEKTBölcsődei fejlesztések
Bács-Kiskun megyében


Sajtóközlemény

Projektösszefoglaló

blank.gif blank.gif
Hajós - Érsekhalma Kerékpárút


Kerékpárút
Hajós és Érsekhalma között


blank.gif blank.gif
TOP projektek

Hajós-Dusnok belterületi
csapadékvíz elvezetõ
rendszerének korszerûsítése


blank.gif blank.gif
Hajós FC

LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLY


Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2019

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

KérelemKÉZILABDA
SZAKOSZTÁLY


Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2019

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

Kérelem
Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása

SFPHP kérelem

blank.gif blank.gif
Alapítványi beszámoló

Közhasznú jelentés
a Hajóson Élõ Német Nemzeti
Kisebbség és Nagyközségért
Alapítvány
2012. évi tevékenységér?lAz Alapítvány
egyszerûsített beszámolója

blank.gif blank.gif
Költségvetés

RENDELET
Az önkormányzat
2016. évi költségvetéseRENDELET
2015. évi költségvetés
végrehajtásáról

blank.gif blank.gif
Önkormányzati választás 2019


Települési arculati kézikönyv


Települési arculati
kézikönyv
Nyilvános értékelő felület

Hajósi Barokk KastélyProgramok, rendezvények,
információk

Hasznos linkek
Orbán-nap Hajós 2011
Hajósi Barokk Kastély
Hajósszolg Kft.
Hajósi templom és plébánia
magyarorszag.hu
Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun megye
Kalocsa Város honlapja
Baja Város honlapja
Az Európai Únió portálja
EDF Démász
Égáz - Dégáz
Ügyfélkapu
Fels?-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
Közadattár
Új Széchenyi Terv
hajosvaros.hu a Facebookon
Pályázatok

EMMI - 2018. évi kiegészítő támogatás

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése
Együtt a közösségeinkért
Hajósi sváb-magyar szótár
Hajósi Hagyományõrzõ Sváb Néptánc Egyesület

 Hajósi Polgárõr Egyesület

Szent Imre Napok 2015

A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése

Kerékpárút-hálózat fejlesztése az 54. számú fõúton

Orbán-napi Borünnep 2012

Hajósi Általános Iskola homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje Hajós Város közösségi intézményeinek korszerûsítése

Tájház felújítás

Környezettudatos magatartás kialakítása Hajóson

NFA pályázat

Öreg iskola felújítása

Interaktív táblák az iskolában

Játszótér

Német Nemzetiségi Tájház

Iskolai kerékpártároló

Óvoda akadálymentesítése
blank.gif blank.gif
center.png