Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

HAJÓS KÖRNYÉKI

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

 

Intézményvezető: Vén Hajnalka

Az intézmény működési területe: Hajós város közigazgatási területe

 

Hajós város nyitva álló helyiségének címe:

6344 Hajós, Rákóczi u. 12.

 

Családsegítő: Vén Hajnalka

Elérhetősége:

telefon: 78/405-077

fax: 78/404-100

e-mail: gyjszhajos@gmail.com

 

Fogadóórái:

Hétfő: 8.00 - 12.00

Kedd: 13.00 - 16.30

Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00

 

Családsegítő: Majer Erzsébet

Elérhetősége: 

telefon: 30/566-3849

Fogadóórái:

Hétfő: 13.00 – 16.30

Kedd: 8.00 – 10.00

Szerda: 8.00 – 10.00

Csütörtök: 10.00 – 11.30

Péntek: nincs ügyfélfogadás

Szolgáltatásaink:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 39. § 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 64. §)

Tevékenységeink: információnyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásba, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása, családlátogatás.

A szolgáltatások igénybevétele minden esetben térítésmentes.

 

Területileg illetékes gyámhatóság:

Kalocsai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

(Gyámügyi ügyintézés)

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

telefon: 78/795-237

A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint intézkedik a kiskorú nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről, a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi jogállás rendezésével, gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggő ügyekben.

 

Területileg illetékes gyermekjóléti központ (2016. 01. 01.-től):

Origo Család és Gyermekjóléti Központ

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

telefon: 78/461-753 vagy 06-30 789-1075

e-mail: origokozpont@kalocsa.hu vagy origogyjsz@gmail.com 

A család- és gyermekjóléti központ a Gyermekjóléti Szolgálat fenti feladatain túl az egész járásra kiterjedően ellátja a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 40/A. §)

 

A Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl, a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása érdekében, a Központ készenléti telefont működtet. Segélyhívásra a telefonos készenléti ügyelet munkatársa jelentkezik. 


 A készenléti ügyelet telefonszáma:

(mely a hét minden napján, 0-24-ig hívható)

06-30 791-0873

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Akadálymentes oldalak


blank.gif blank.gif
Képviselõ-testületi ülés



Polgármesteri
tájékoztató
2021. január 18.



blank.gif blank.gif
EFOP



Együtt vagyunk,
otthon vagyunk
és itt maradunk.

Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi
szemléletben

Projektazonosító:
EFOP-1.5.3-16-2017-00082

blank.gif blank.gif
Cabernet Projekt


Cabernet
Borturisztikai
Látogatóközpont
kialakítása
a Hajósi Pincefaluban

blank.gif blank.gif
Aktuális

Tájékoztató
a hulladékudvarok
nyitva tartásáról



Tájékoztató
a hulladékszállításról
és kezelésrõl 2020-ban




Tájékoztató víz- és
szennyvízbekötések
létesítésével kapcsolatos
változásokról


blank.gif blank.gif
Hajósi Óvoda és Bölcsőde



„AUSSTATTUNG VON
UNGARNDEUTSCHEN
KINDERGÄRTEN”

PROJEKT



Bölcsődei fejlesztések
Bács-Kiskun megyében


Sajtóközlemény

Projektösszefoglaló

blank.gif blank.gif
Hajós - Érsekhalma Kerékpárút


Kerékpárút
Hajós és Érsekhalma között


blank.gif blank.gif
TOP projektek

Hajós-Dusnok belterületi
csapadékvíz elvezetõ
rendszerének korszerûsítése


blank.gif blank.gif
Hajós FC

Pályázatok



LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLY






Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2020

Határozat

Kérelem



Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2019

Határozat

Kérelem



Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

Kérelem



Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

Kérelem



Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

Kérelem



Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

Kérelem



KÉZILABDA
SZAKOSZTÁLY






Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2019

Határozat

Kérelem



Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

Kérelem



Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

Kérelem



Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

Kérelem



Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

Kérelem




Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása

SFPHP kérelem

blank.gif blank.gif
Alapítványi beszámoló

A Hajóson Élő Német Nemzeti
Kisebbségért és Hajós Városért
Alapítvány a NEMZ-N-19-0101
azonosító számú pályázaton
a Miniszterelnökségtől és a
kezelő szervként eljáró
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től
300.000,-Ft. támogatást nyert a
2019. évi Hajósi Képzőművészeti
Alkotótábor kiadásainak
támogatására.



blank.gif blank.gif
Települési arculati kézikönyv


Települési arculati
kézikönyv



Nyilvános értékelő felület


blank.gif blank.gif
Hajósi Barokk Kastély



Programok, rendezvények,
információk

blank.gif blank.gif
Városi Könyvtár

blank.gif blank.gif
Hasznos linkek
Orbán-napi Borünnep
Hajósi Barokk Kastély
Hajósszolg Kft.
Hajósi templom és plébánia
magyarorszag.hu
Bács-Kiskun megye
Az Európai Únió portálja
Ügyfélkapu
Közadattár
blank.gif blank.gif
Magyar Államkincstár



Babakötvény otthonról



Állampapír Mobilkincstáron,
Webkincstáron otthonról

blank.gif blank.gif
Pályázatok

ASP Központ
Hangszercsere Program 2019
I. Hajoscher Sommercamp
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése
Együtt a közösségeinkért
Hajósi sváb-magyar szótár
Hajósi Hagyományõrzõ Sváb Néptánc Egyesület

 Hajósi Polgárõr Egyesület

Szent Imre Napok 2015

A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése

Kerékpárút-hálózat fejlesztése az 54. számú fõúton

Orbán-napi Borünnep 2012

Hajós Város közösségi intézményeinek korszerûsítése

Tájház felújítás

Környezettudatos magatartás kialakítása Hajóson

NFA pályázat

Öreg iskola felújítása

Interaktív táblák az iskolában

Játszótér

Német Nemzetiségi Tájház

Iskolai kerékpártároló

Óvoda akadálymentesítése
blank.gif blank.gif
Önkormányzati választás 2019

EREDMÉNYEK




valasztas.hu

blank.gif blank.gif
Költségvetés

RENDELET
Az önkormányzat
2016. évi költségvetése



RENDELET
2015. évi költségvetés
végrehajtásáról

blank.gif blank.gif
center.png