Madárinfluenza - Tájékoztató
blank.gif
2020
Apr
24
doc.gifPosted by Admin · Read More · 881 Reads · Print

Madárinfluenza!

Hajós is a megfigyelési körzetben!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság vizsgálati
eredményei alapján a mellékelt térképen feltüntetett kitörési pontokon újabb magas patogenitású
madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra.

A mellékelt dokumentumok fontos információkat és tennivalókat tartalmaznak a baromfitenyésztők részére.

<<< Megfigyelési körzetre vonatkozó intézkedések >>>

<<< Védőkörzetre vonatkozó intézkedések >>>

 Madárinfluenza - Védő- és megfigyelési körzet 

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
LEOLVASÓI ÉRTESÍTÉS - NKM HÁLÓZAT
blank.gif
2020
Apr
22
doc.gifPosted by Admin · Print

Tisztelt Ügyfelünk!

Az NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. megbízásából a DL Kft. évente leolvassa a fogyasztásmérő berendezéseket.
A COVID-19 (koronavírus) járvány miatt a fogyasztásmérők személyes , helyszíni leolvasása felfüggesztésre került a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H944/2020 és H950/2020 számú határozata által.

A fent leírtak miatt kérjük, hogy a VILLANY/GÁZ fogyasztásmérő berendezések mérőállásának, gyári számának bediktálása céljából lépjen kapcsolatba munkatársunkkal a következő telefonszámon, hogy az éves elszámoló számlája a tényleges fogyasztás alapján kerüljön kiállításra: 20/745-53-27

A DL Kft. munkatársai kizárólag a mérőállás adatokat kérik, semmilyen ki- és befizetéssel járó tevékenységet nem végeznek!

A pincetulajdonosok a lakossági fogyasztásmérőkkel egyidejűleg diktálják be a pincei fogyasztást is!

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Bérlakás hirdetmény
blank.gif
2020
Apr
14
doc.gifPosted by Admin · Print

HIRDETMÉNY

Hajós Város Önkormányzata határozatlan időre bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező 57 m2 nagyságú megüresedett önkormányzati bérlakását, mely 6344 Hajós, Jókai u. 1/b. szám alatt található.

A bérleti díj havi 19.950 Ft-, azaz tizenkilencezer - kilencszázötven forint, mely a lakás rezsiköltségét nem tartalmazza. 

A kérelmek benyújtása történhet:

- e-mailben a hajosvaros@gmail.com címre

- postai úton Hajós Város Polgármesteri Hivatala címére (6344 Hajós Rákóczi u. 12.)

- a hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába

A kérelmeket 2020. április 30-án 16 00 óráig várjuk.

A korábban benyújtott kérelmeket is figyelembe vesszük.

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Koronavírus - Tájékoztató
blank.gif
2020
Apr
14
doc.gifPosted by Admin · Print

koronavirus.gov.hu


A kormány vidéki védelmi intézkedései 2020. május 4-től

(forrás: Magyar Közlöny 96. szám)

Általános védelmi intézkedések

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a  másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.

Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a  szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések

Saját és családja érdekében a  65. életévét betöltött személy az  élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az  élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

A  településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a  piacnak a  65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a  települési önkormányzat e  rendelettől eltérően rendelkezhet. A  piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a  piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

A  vendéglátó üzlet – így különösen az  étterem, a  kávézó, a  cukrászda, a  büfé, a  presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A  vendéglátó üzleten belül – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.

A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.

A  szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a  szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.

A  védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.

A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

A  rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a  polgári házasságkötés és temetés tartható.

A  vallási közösség szertartása, továbbá – a  házasuló felek kivételével – a  polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását


koronavirus.gov.hu

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Kéményseprés
blank.gif
2020
Apr
14
doc.gifPosted by Admin · Print

A Filantrop Kft. az óvintézkedések foganatosítása

mellett folytatja kéményseprő-ipari szolgáltatását!

<<< bővebben >>>

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Áramszünet - FRISSÍTVE!
blank.gif
2020
Apr
07
doc.gifPosted by Admin · Print

NKM Áramhálózati Kft.


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezettmunkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

2020.07.14. 08:30 - 15:30 időszakban az alábbi területeken:

Hajós

Fő út 1; Hunyadi utca 1 - 19, 2 - 4; Jókai utca 1;

Szigeti Fő utca 1 - 29, 2 - 20;


Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt isfeszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a „hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen!

Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Lakossági tájékoztató - Kiskunvíz Kft.
blank.gif
2020
Apr
02
doc.gifPosted by Admin · Print

Tisztelt Felhasználóink! 

            Magyarország Kormánya a 40/2020 (III.11.) Kormány rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki.

            A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft, mint a „létfontosságú infrastruktúra részét képező” állami cég, tevékenysége folyamatos fenntartást igényel a rendkívüli helyzetben is, ehhez szükséges a szolgáltatást ellátó munkatársak egészségének megóvása.

            A kialakult helyzetben a Kiskunvíz Kft vezetőségének döntése alapján a vízmérők leolvasása határozatlan ideig szünetel. Ez alól kivételt képeznek a rádiós jeladóval szerelt vízmérők, melyeket továbbra is kéthavi gyakorisággal leolvasunk.

            Ebben az időszakban is havi gyakorisággal állítjuk ki a számlákat, mérőállás hiányában az átlagfogyasztásnak megfelelő mennyiséggel. Természetesen a mérőállás bejelentésének lehetőségét biztosítjuk online és telefonos elérhetőségeinken a korábban megszokott módon. Amennyiben minden hónapban élni kíván a mérőállás bejelentés lehetőségével, kérjük, szíveskedjék kitölteni és beküldeni a „Regisztrációs lap vízmérő állás bejelentéséhez” elnevezésű nyomtatványunkat annak érdekében, hogy ne készüljön előremutató részszámla.

            A mérőállásokat minden hónapban 5-e és 12-e között tudjuk fogadni online a https://kiskunviz.hu oldalon, valamint a +36 20 9 421 622 telefonszámon, ahol válassza a 2-es melléket. A mérőállás bejelentéséhez szüksége lesz a felhasználási hely azonosítóra, a vevő azonosító számra és a mérő gyári számára.

            Amennyiben az Ön nagy fogyasztó, és vízmérőjét eddig havi gyakorisággal olvastuk le, külön levélben tájékoztattuk a mérőállás bejelentés lehetőségeiről.

            A fentiekre tekintettel javasoljuk minden ügyfelünknek az elektronikus számla igénylését. Ehhez regisztráció szükséges a https://kiskunviz.hu elektronos ügyfélszolgálaton.

            Köszönjük megértésüket!

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Óvodai beiratkozás
blank.gif
2020
Mar
31
doc.gifPosted by Admin · Print

Tisztelt Szülők!

Az óvodások és bölcsődések 2020/21-es tanévre történő beiratkozása

a rendkívüli helyzetre való tekintettel intézményünkben elektronikus úton fog megvalósulni.

Kérem a szülőket, hogy a hajoso@freemail.hu email címre küldjék a következő adatokat április 6-9-ig.

A gyermek:

  • - neve, születési helye, ideje
  • - állampolgársága
  • - anyja neve
  • - lakcíme (tartózkodási helye)
  • - TAJ száma
  • - lakcímkártya száma
  • - szülő telefonszáma

Tisztelettel: Fetterné Bakos Ágnes, intézményvezető

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szájmaszk
blank.gif
2020
Mar
27
doc.gifPosted by Admin · Print

Kedves Hajósiak!


Szeretnénk felvenni a kapcsolatot olyan ügyes kezű személyekkel, akik szívesen varrnának (lehetőleg
dupla rétegű) szájmaszkot, jótékony célból.
Az ehhez szükséges anyagokat az Önkormányzat biztosítja.
Ha csatlakozna a kezdeményezéshez, kérjük jelentkezzen a Polgármesteri Hivatal elérhetőségén!
06-78 404-100

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Akadálymentes oldalak


blank.gif blank.gif
Képviselõ-testületi ülésKépviselő-testületi ülés
2022. május 16.blank.gif blank.gif
Aktuális

A Kiskunvíz Kft. legközelebbi ügyfélszolgálatainak nyitva tartásaA járási ügysegéd 2021. július 16-tól ismét elérhető péntekenként 8-11 óráig a Polgármesteri Hivatalban.Új autóbuszjáratokTájékoztató víz- és
szennyvízbekötések
létesítésével kapcsolatos
változásokról


blank.gif blank.gif
Magyar Falu Program


blank.gif blank.gif
EFOPEgyütt vagyunk,
otthon vagyunk
és itt maradunk.

Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi
szemléletben

Projektazonosító:
EFOP-1.5.3-16-2017-00082

blank.gif blank.gif
Cabernet Projekt


Cabernet
Borturisztikai
Látogatóközpont
kialakítása
a Hajósi Pincefaluban

blank.gif blank.gif
FBH NP Kft.


Hulladék kezelési

útmutató és

időpontok 2022-ben


blank.gif blank.gif
Hajósi Óvoda és Bölcsőde„AUSSTATTUNG VON
UNGARNDEUTSCHEN
KINDERGÄRTEN”

PROJEKTBölcsődei fejlesztések
Bács-Kiskun megyében


Sajtóközlemény

Projektösszefoglaló

blank.gif blank.gif
TOP projektek

Hajós-Dusnok belterületi
csapadékvíz elvezetõ
rendszerének korszerûsítése


blank.gif blank.gif
Hajós FC

PályázatokLABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLY


Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2021

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2020

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2019

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

KérelemKÉZILABDA
SZAKOSZTÁLY


Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2019

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

Kérelem
Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása

SFPHP kérelem

blank.gif blank.gif
Országgyűlési választás 2022

VÁLASZTÁSI

EREDMÉNYEK

A HAJÓSI

VÁLASZTÓKÖRÖKBEN
valasztas.hu

blank.gif blank.gif
Költségvetés

RENDELET

Az önkormányzat
2021. évi költségvetése

blank.gif blank.gif
Települési arculati kézikönyv


Települési arculati
kézikönyvNyilvános értékelő felület


blank.gif blank.gif
Hajósi Barokk KastélyProgramok, rendezvények,
információk

blank.gif blank.gif
Városi Könyvtár

blank.gif blank.gif
Hasznos linkek
Orbán-napi Borünnep
Hajósi Barokk Kastély
Hajósi templom és plébánia
magyarorszag.hu
Bács-Kiskun megye
Az Európai Únió portálja
Ügyfélkapu
Közadattár
blank.gif blank.gif
Pályázatok
Alkotótábor 2020Hajós Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2.000.000,-Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert a Kubinyi Ágoston Program: Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt felhívás keretében Német Nemzetiségi Tájház – Heimatmuseum infrastrukturális fejlesztésére


A BELÜGYMINISZTÉRIUM HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA ÉRDEKÉBEN „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!” PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL EBR AZONOSÍTÓ: 507223 BMÖGF/885-30/2020 IKTATÓ SZÁMÚ MINISZTERI DÖNTÉS 3.000.000,-Ft. VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETTE A RÓZSA U. 78 ÉS RÓZSA U. 80. SZÁM ALATTI ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA

A Hajóson Élő Német Nemzeti< Kisebbségért és Hajós Városért Alapítvány a NEMZ-N-19-0101 azonosító számú pályázaton a Miniszterelnökségtől és a kezelő szervként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 300.000,-Ft. támogatást nyert a 2019. évi Hajósi Képzőművészeti Alkotótábor kiadásainak támogatására.ASP Központ
Hangszercsere Program 2019
I. Hajoscher Sommercamp
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése
Együtt a közösségeinkért
Hajósi sváb-magyar szótár
Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület

 Hajósi Polgárőr Egyesület

blank.gif blank.gif
Magyar Államkincstár
blank.gif blank.gif
center.png